Про методичний кабінет

Наша мета:

     Створити умови для розвитку і самореалізації кожної особистості,

формувати покоління здатне навчатися впродовж встого життя,

примножувати й розвивати цінності громадянського суспільства. 

Наші пріоритети:

Духовний, моральний та інтелектуальний саморозвиток

особистості в умовах застосування сучасних педагогічних технологій.